Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών

Οι έμποροι αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ).

Με το ενιαίο μητρώο ενισχύεται:

  • η διαφάνεια και η ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών
  • η υγιής και βιώσιμη επιχειρηματικότητα
  • η οικονομική αξιοπιστία των εμπόρων
  • η προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους

Πληροφορίες υπηρεσίας