Δήλωση συγκομιδής αμπελουργικών προϊόντων

Οινοποιοί και αμπελουργοί υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, αμέσως μετά τον τρυγητό για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: