800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αιτήσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων / Ταμείων ομάδων παραγωγών

Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών του τομέα οπωροκηπευτικών υποβάλλουν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικό φάκελο των αιτήσεών τους για Επιχειρησιακά Προγράμματα και Επιχειρησιακό Ταμείο.

Συγκεκριμένα υποβάλλουν αιτήσεις για:

  • Επιχειρησιακό Ταμείο
  • νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  • τροποποιήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος εντός έτους / για τα επόμενα έτη / κατά τη διάρκεια του έτους χωρίς προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια εθνική αρχή

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας