Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία

Το πανευρωπαϊκό εθελοντικό πρόγραμμα προσφοράς φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σε μαθητές σχολείων στοχεύει στην ενθάρρυνση των καλών διατροφικών συνηθειών στους νέους.

Μέσω της εφαρμογής η διαχείριση του προγράμματος γίνεται ιδιαίτερα απλή, ενώ πρόσβαση έχουν:

  • οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την αποστολή των φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία
  • τα σχολεία που τα παραλαμβάνουν
  • τα κέντρα φυτοπροστασίας και οι ΔΑΟΚ που διενεργούν ελέγχους
  • ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
  • τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εποπτικοί φορείς

Πληροφορίες υπηρεσίας