1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2019

Οι γεωργοί που κατέχετε οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για να:

  • μεταβιβάσετε οριστικά (πώληση, οριστική παραχώρηση) το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ανά έτος
  • μεταβιβάσετε προσωρινά (ενοικίαση) το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων ανά έτος

Αυτόματα ενημερώνεται και η καρτέλα αγρότη όπου μπορείτε να ανατρέχετε για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας