Καρτέλα αγρότη

Με την καρτέλα αγρότη οι γεωργοί έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες που σας αφορούν:

  • μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
  • αποτελέσματα ελέγχου μεταβιβάσεων δικαιωμάτων
  • υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων
  • αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
  • αναλυτική ενημέρωση για μειώσεις ή ποινές
  • ποσά πληρωμών που πιστώθηκαν στο λογαριασμό των δικαιούχων γεωργών
  • τυχόν απορρίψεις κατά την πληρωμή (π.χ. κλειστός τραπεζικός λογαριασμός, ασυμφωνία προσωπικών στοιχείων)
  • υποβολή ενστάσεων για προβλήματα κατά την πληρωμή

Πληροφορίες υπηρεσίας