800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Καρτέλα αγρότη

Με την καρτέλα αγρότη οι γεωργοί έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες που σας αφορούν:

  • μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
  • αποτελέσματα ελέγχου μεταβιβάσεων δικαιωμάτων
  • υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων
  • αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
  • αναλυτική ενημέρωση για μειώσεις ή ποινές
  • ποσά πληρωμών που πιστώθηκαν στο λογαριασμό των δικαιούχων γεωργών
  • τυχόν απορρίψεις κατά την πληρωμή (π.χ. κλειστός τραπεζικός λογαριασμός, ασυμφωνία προσωπικών στοιχείων)
  • υποβολή ενστάσεων για προβλήματα κατά την πληρωμή

Πληροφορίες υπηρεσίας