700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βιολογικές καλλιέργειες (Μέτρο 11)

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορείτε να συμμετέχετε στις επιδοτούμενες δράσεις της βιολογικής γεωργίας και να κάνετε ηλεκτρονικά την ετήσια δήλωση εφαρμογής και υποβολής Ετήσιου Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στόχος του Μέτρου 11 είναι να ενθαρρύνει τους γεωργούς και κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, ώστε:

  • να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
  • να χρησιμοποιούν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον
  • να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας
  • να συμβάλλουν στην καλή διαβίωση των ζώων

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας