Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ)

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ) για συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος, από το 2011 και μετά.

Το έντυπο περιέχει σε ενιαίο πίνακα:

  • την τοποθεσία των αγροτεμαχίων
  • το είδος της καλλιέργειας
  • την ασφαλιζόμενη αξία και το ποσό εισφοράς ανά καλλιέργεια
  • το είδος, την κατηγορία και την ηλικία του ζωικού κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι:

  • υποβάλλετε υποχρεωτικά ΔΚΕ όσοι διατηρείτε αγροτική εκμετάλλευση, είτε είστε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, είτε όχι
  • δηλώνετε το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης, δηλαδή όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης και το ζωικό κεφάλαιο
  • μπορείτε να δηλώσετε ζημιά και να αποζημιωθείτε από τον ΕΛΓΑ μόνο για εκμεταλλεύσεις που δηλώσατε στο έντυπο ΔΚΕ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: