Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ / Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ)

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και ΚΟΕ, για ζημιές που εντάχθηκαν σε προγράμματα ΚΟΕ που υλοποίησε ο ΕΛΓΑ.

Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά) και εκδίδεται για φορολογική χρήση. Περιέχει σε ενιαίο πίνακα τα ποσά αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και τα μικτά και καθαρά ποσά κρατικών ενισχύσεων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας