Βεβαίωση αποδοχών μέλους ΔΣ ΕΛΓΑ / Γεωτεχνικών Δημοσίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ και οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του Δημοσίου που εργαστήκατε στον ΕΛΓΑ μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση αποδοχών.

Η βεβαίωση αφορά συγκεκριμένο οικονομικό έτος (από το 2011 και μετά) και εκδίδεται για φορολογική χρήση.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας