Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας για αιτήσεις συνταξιοδότησης

Μέσω της υπηρεσίας Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με τον ΕΦΚΑ, σχετικά με αίτηση συνταξιοδότησης που έχετε υποβάλλει. Συγκεκριμένα, μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά δικαιολογητικά που ζητούνται για την απονομή της σύνταξης σας και να επικοινωνήσετε με τον ΕΦΚΑ για να ενημερωθείτε για την πορεία της διεκπεραίωσης του αιτήματος σας. Επιπλέον, υπάλληλος του ΕΦΚΑ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να ζητήσει σε ηλεκτρονική μορφή δικαιολογητικά, προκειμένου να συνεχίσει τη διαδικασία απονομής σύνταξης.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), εφόσον δεν έχει ήδη καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας