Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής σας, εύκολα και γρήγορα.

Αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 15/10/2012 και μετά.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας