Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής σας, εύκολα και γρήγορα.

Αφορά αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 15/10/2012 και μετά.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: