Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (eΕΦΚΑ)

Οι συνταξιούχοι των πρώην φορέων του Δημοσίου (παλαιοί συνταξιούχοι) και οι νέοι συνταξιούχοι (από 13/5/2016 και μετά) μπορείτε να ενημερώνεστε για τη μηνιαία πληρωμή της σύνταξής σας αναλυτικά, από 01/01/2019 και μετά.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας