Μηνιαία και ετήσια ενημερωτικά σημειώματα Συντάξεων Δημοσίου (Ειδικές Συντάξεις)

Οι δικαιούχοι ειδικών συντάξεων του Δημοσίου (πολεμικοί συνταξιούχοι, συνταξιούχοι Εθνικής Αντίστασης και λοιπά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016) μπορείτε να ενημερωθείτε για τη μηνιαία ή ετήσια καταβολή της σύνταξής σας και να εκδώσετε τα αντίστοιχα ενημερωτικά σημειώματα.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας