Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων πρώην ΤΣΜΕΔΕ

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας