Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΟΓΑ

Οι συνταξιούχοι του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για την σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ)

 

Πληροφορίες υπηρεσίας