Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. ΟΓΑ

Οι συνταξιούχοι του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για την σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ)

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: