Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων πρώην NAT

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον Αριθμό Μητρώου σας

Πληροφορίες υπηρεσίας