Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων π. NAT

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) μπορείτε να εκδώσετε ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα για τη σύνταξή σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον Αριθμό Μητρώου σας (ΑΜ)

Πληροφορίες υπηρεσίας