Ένσταση κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής σύνταξης

Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ μπορείτε να υποβάλετε ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά του ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης, ώστε να επανυπολογιστεί η σύνταξή σας.

Μπορείτε επίσης, να συμπληρώσετε τους λόγους για τους οποίους ζητάτε τη διόρθωση.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΦΜ σας
  • τον ΑΜΚΑ σας

Πληροφορίες υπηρεσίας