Ενημέρωση πορείας απονομών εφάπαξ

Ενημερωθείτε για των πορεία των αιτήσεων εφάπαξ στο ασφαλιστικό σας ταμείο, εύκολα και γρήγορα.

Επιλέξτε το πρώην ταμείο σας και δείτε σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που σας αφορούν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας