Βεβαιώσεις εξαγοράς προϋπηρεσίας

Οι συνταξιούχοι του πρώην Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) μπορείτε να πάρετε ηλεκτρονικά βεβαίωση εξαγοράς προϋπηρεσίας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας