Ατομικός λογαριασμός επικουρικής ασφάλισης (myTEKA)

Οι ασφαλισμένοι μπορείτε να δείτε τον ατομικό σας λογαριασμό στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, μπορείτε να δείτε:

  • τις εισφορές που έχετε καταβάλει
  • τις εισφορές που έχει καταβάλει ο εργοδότης σας
  • τις αποδόσεις των εισφορών σας

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας