120 δόσεις μη μισθωτών και συνταξιούχων

Μη μισθωτοί και συνταξιούχοι μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να ενταχθείτε στη νέα ρύθμιση 120 δόσεων σε 3 βήματα:

  • υποβάλλετε αίτημα προσδιορισμού οφειλών
  • προσδιορίζετε / επανυπολογίζετε τις οφειλές σας
  • επιλέγετε τον τρόπο υπολογισμού και οριστικοποιείτε τη ρύθμιση

Πληροφορίες υπηρεσίας