Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ

Οι δικαιούχοι μπορείτε να υποβάλετε ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος από την Πέμπτη 08.06.2023 ώρα 10:00 έως το Σάββατο 10.06.2023, ώρα 14:00. 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 28.05.2023.

Υποβάλλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας