Απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής για μηχανικούς

Οι μηχανικοί που είστε εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) μπορείτε να αποκτήστε εγκεκριμένη άυλη ηλεκτρονική υπογραφή.

Θα χρειαστείτε:

 • τους κωδικούς σας πρόσβασης στο ΤΕΕ
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
 • αντίγραφο του ταυτοποιητικού σας εγγράφου
 • αίτηση για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (τη λαμβάνετε με e-mail)
 • έντυπο όρων συνδρομητή (το λαμβάνετε με e-mail)

Βήματα της διαδικασίας:

 1. Μετά την είσοδο σας στην εφαρμογή επεξεργάζεστε στα στοιχεία σας και δημιουργείτε τα διαπιστευτήρια με τα οποία θα έχετε πρόσβαση στο απομακρυσμένο ψηφιακό πιστοποιητικό σας
 2. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης αυτόματα θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ώστε να επιβεβαιώσετε το email σας αυτό.
 3. Μετά την επιβεβαίωση του email σας, θα λάβετε νέο email με τις οδηγίες για την διαδικασία ταυτοποίησης, την έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα που θα χρειαστείτε.

Οι τρόποι για την ταυτοποίηση σας είναι είτε:

 • εάν έχετε ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), υπογράφετε με την ηλεκτρονική σας υπογραφή τα έντυπα που λάβατε στο βήμα 3 και τα μεταφορτώνετε στην εφαρμογή
 • χωρίς την ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού, επιβεβαιώνετε σε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια διοικητική αρχή την υπογραφή σας και αποστέλλετε τα έγγραφα με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση της συνεργαζόμενης με το ΤΕΕ εταιρείας
 • με αυτοπρόσωπη παρουσία στη διεύθυνση της συνεργαζόμενης με το ΤΕΕ εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή κατά την επιλογή σας στην πλατφόρμα, σας παρέχεται η δυνατότητα να δηλώσετε την ημέρα και την ώρα που επιθυμείτε να μεταβείτε για την ταυτοποίηση σας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού, μπορείτε να υπογράψετε έγγραφα (μορφής .docx, .doc & .pdf), χρησιμοποιώντας την άυλη εγκεκριμένη ηλεκτρονική σας υπογραφή, μέσω της εφαρμογής υπογραφής εγγράφων του ΤΕΕ.

Η ηλεκτρονική υπογραφή παρέχεται δωρεάν από το ΤΕΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας