1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση πωλητή street food

Εάν παρασκευάζετε ή προσφέρετε τρόφιμα και ποτά σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους εξαιρουμένων των φορητών εγκαταστάσεων έψησης, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια για δραστηριοποίηση στις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου (street food markets).

Η ισχύς της άδειας είναι από έναν μήνα έως τρία έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Οι άδειες χορηγούνται από τους Δήμους της χώρας κατόπιν προκήρυξης.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Ο κάτοχος ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον αποδέχεται το οικονομικό τίμημα που του προτείνει ο Δήμος.

Σε διαφορετική περίπτωση, η θέση προκηρύσσεται εκ νέου με τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού το ανωτέρω προσφερθέν τίμημα.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας