1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση παραγωγού πωλητή στάσιμου εμπορίου

Τα φυσικά πρόσωπα που είστε παραγωγοί εγγεγραμμένοι Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε ως πωλητές σε στάσιμο εμπόριο προϊόντων, από ιδία παραγωγή, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια παραγωγού πωλητή.

Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ο πωλητής δεν μετακινείται από το σταθερό σημείο που έχει καθορισθεί και οριοθετηθεί από τον Δήμο που του έχει χορηγήσει την άδεια.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τους Δήμους και οι αδειούχοι επιλέγονται μέσω μοριοδότησης κριτηρίων.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε

Η ισχύς της άδειας είναι πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας