1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση παραγωγού πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Τα φυσικά πρόσωπα που είστε παραγωγοί εγγεγραμμένοι Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε ως πωλητές σε πλανόδιο εμπόριο προϊόντων, από ιδία παραγωγή, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια παραγωγού πωλητή.

Στο πλανόδιο εμπόριο ο πωλητής μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο. Δεν έχει συγκεκριμένη θέση άσκησης δραστηριότητας, αλλά κινείται συνεχώς με εξαίρεση τη διάρκεια της συναλλαγής. Οι πωλητές δραστηριοποιούνται σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τις Περιφέρειες.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Η ισχύς της άδειας είναι πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας