1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (αγροτικοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) που είστε παραγωγοί εγγεγραμμένοι Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε ως πωλητές σε λαϊκές αγορές προϊόντων, από ιδία παραγωγή, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια παραγωγού πωλητή.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τις Περιφέρειες και οι αδειούχοι επιλέγονται μέσω μοριοδότησης κριτηρίων.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Η ισχύς της άδειας είναι πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας