1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση χειροτέχνη - καλλιτέχνη

Οι χειροτέχνες, καλλιτέχνες και οι Κοιν.Σ.ΕΠ μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια και την αντίστοιχη θέση δραστηριοποίησης σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τους Δήμους  και οι αδειούχοι επιλέγονται μέσω μοριοδότησης κριτηρίων.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Η ισχύς  της  άδειας  είναι  για  δύο έτη  είτε  για  τρείς  μήνες  ενός  έτους  με  δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας