1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε ως επαγγελματίες πωλητές σε στάσιμο εμπόριο προϊόντων, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια επαγγελματία πωλητή.

Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο ο πωλητής δεν μετακινείται από το σταθερό σημείο που έχει καθορισθεί και οριοθετηθεί από τον Δήμο που του έχει χορηγήσει την άδεια.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τους Δήμους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είστε άνεργοι, οι οποίοι είτε να έχετε οι ίδιοι ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, είτε είστε γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Η ισχύς της άδειας είναι πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας