600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

600.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε ως επαγγελματίες πωλητές πλάνόδιου εμπορίου προϊόντων, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια επαγγελματία πωλητή.

Στο πλανόδιο εμπόριο ο πωλητής μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου τύπου κινούμενο μέσο. Δεν έχει συγκεκριμένη θέση άσκησης δραστηριότητας, αλλά κινείται συνεχώς με εξαίρεση τη διάρκεια της συναλλαγής. Οι πωλητές δραστηριοποιούνται σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Κατ΄ εξαίρεση οι αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης μπορούν να μένουν στάσιμοι σε σημεία, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών και για χρόνο που καθορίζονται από τους Δήμους της Χώρας.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τις Περιφέρειες και οι αδειούχοι επιλέγονται μέσω μοριοδότησης κριτηρίων.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Η ισχύς της άδειας είναι πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας