1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αδειοδότηση επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε ως επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκή αγορά προϊόντων, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, μπορείτε να αιτηθείτε και να λάβετε την άδεια επαγγελματία πωλητή.

Οι άδειες χορηγούνται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από τις Περιφέρειες και οι αδειούχοι επιλέγονται μέσω μοριοδότησης κριτηρίων.

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την ιδιότητα σας, την προκήρυξη της θέσης και το προϊόν που θα εμπορεύεστε 

Η ισχύς της άδειας είναι πέντε έτη με δικαίωμα ανανέωσης.

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε ακόμη να δείτε τις αδειοδοτήσεις που έχετε λάβει και τις συμμετοχές σας σε προκηρύξεις.

Πληροφορίες υπηρεσίας