700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Συνοπτικό και αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφαλιστική σας εικόνα και τη διαχρονική πορεία της ασφαλισής σας ανά τέως Φορέα.

Τα στοιχεία που παρέχουν την ψηφιοποιημένη πληροφορία περιλαμβάνουν προσωπικά/ταυτοτικά στοιχεία ασφαλισμένου, στοιχεία ασκούμενης δραστηριότητας/απασχόλησης, ασφάλισης και εισφορών καθώς και στοιχεία εργοδοτών.

Το συνοπτικό και αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί βεβαίωση ασφάλισης.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Πληροφορίες υπηρεσίας