700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Συμβάσεις ασφαλισμένων εργαζόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών σε 1 ή 2 εργοδότες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που αμείβεστε αποκλειστικά με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Συμβάσεις Παρ. 9, 'Αρθρ. 39 Ν.4387/2016) ή απασχολείστε σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρετε υπηρεσίες και σε έως 2 εργοδότες, οφείλετε να αναγράφετε στο ΔΠΥ που εκδίδετε στον εργοδότη σας, ότι υπάγεστε σε αυτήν τη διάταξη.

Έτσι, διασφαλίζετε τόσο την εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, όσο και την ενημέρωση των υπόχρεων καταβολής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας