Προγενέστερες αιτήσεις σε ΚΕΠΑ

Παρακολουθήστε την πορεία της αίτησης προς το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) εάν την έχετε υποβάλει έως τις 15.09.2022.

Πληροφορίες υπηρεσίας