Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ

Οι εργοδότες μπορείτε να μεταφέρετε ποσά που εκ παραδρομής καταβάλατε στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στον eΕΦΚΑ.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας