Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες μπορείτε να λάβετε βεβαίωση για μεταβολή της δραστηριότητάς σας (μεταβολή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας - ΚΑΔ).

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας