Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών (eΕΦΚΑ)

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες μπορείτε να ζητήσετε τη λήξη της ασφάλισής σας.


Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • ΑΜΚΑ σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας