Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Αποκτήστε δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και εκτυπώστε απευθείας την προσωρινή κάρτα.

Θα χρειαστεί:

  • να έχετε ασφαλιστική ικανότητα
  • να εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: