Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ (eΕΦΚΑ)

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες μπορείτε να επιλέγετε την ασφαλιστική σας κατηγορία κάθε χρόνο.
Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης είναι ως και τις 31 Ιανουαρίου 2023.
Σημειώστε πως αν δεν αλλάξετε την ασφαλιστική σας κατηγορία, παραμένει ενεργή η κατηγορία του προηγούμενου έτους.

Πληροφορίες υπηρεσίας