700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας εργατών γης

Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας που επιθυμείτε να καταταχθείτε.

Ισχύουν τα ακόλουθα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας που αφορά τα έτη 2020-2022, και το τρέχον έτος 2023 εφόσον συνεχίζετε να απασχολείστε ως εργάτες γης:

  • Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης και ισχύει για όλο το έτος 
  • Η καταληκτική ημερομηνία της αίτησης είναι η 31/3/2023
  • Οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλετε αίτηση επιλογής κατηγορίας θα ενταχθείτε στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία Αγροτών 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  •  τον ΑΜΚΑ σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας