Ενημερωτικό σημείωμα μερισμάτων ΜΤΠΥ

Οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ μπορείτε να λάβετε τριμηνιαία ενημέρωση για τα μερίσματα που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ.

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την αναφορά που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας