Ενημέρωση για αναπροσαρμογή μερισμάτων ΜΤΠΥ

Οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αποφάσεις αναπροσαρμογής των μερισμάτων που λαμβάνετε από το ΜΤΠΥ, κατόπιν της εφαρμογής του Ν. 4387/2016. 

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ σας.

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε την αναφορά που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας