Ηλεκτρονικά αιτήματα για υπηρεσίες του ΜΤΠΥ

Οι μέτοχοι και μερισματούχοι μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αιτήματα για υπηρεσίες που παρέχει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηματα για: 

  • επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας
  • αναθεώρηση, διακοπή, μεταβίβαση, επαναχορήγηση μερίσματος
  • επιστροφή ποσών
  • κληρονομικό δικαίωμα 
  • επίσπευση διαδικασίας για λόγους υγείας 
  • πιστοποιητικά μελών ορφανικών οικογενειών
  • να προγραμματίσετε το ραντεβού σας (δια ζώσης, τηλεφωνικά, μεσω τηλεδιασκεψης/ βιντεοκλήσης) με εκπρόσωπο του ταμείου

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας