Εισφορές αρτοποιών

Οι αρτοποιοί μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εισφορές του τ. Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) για την περιόδο 2015 - 2016 και για τον τρόπο εξόφλησής τους.

Θα χρειαστείτε είτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας