Βεβαιώσεις καταβληθέντων μερισμάτων για φορολογική χρήση

Οι μερισματούχοι του ΜΤΠΥ μπορείτε να λάβετε τις βεβαιώσεις καταβληθέντων μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τα φορολογικά έτη από το 2013 έως σήμερα.

Για την είσοδο στην υπηρεσία θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε το pdf αρχείο της βεβαίωσης.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας