1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Βεβαίωση διακοπής ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών

Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για: 

  • βεβαίωση μη ύπαρξης ενεργής ασφαλιστικής ικανότητας για έμμεσο μέλος της οικογενείας σας
  • τη διακοπή της ασφαλιστικής ικανότητας μέλους οικογένειας προκειμένου το έμμεσο μέλος να ασφαλιστεί από ίδιο δικαίωμα ή ως μέλος οικογένειας σε φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι άμεσα ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ ή τα ενήλικα μέλη οικογενείας τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας