Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων

Οι εργοδότες μπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης απασχολουμένων στην επιχείρησή σας για συγκεκριμένη χρονική περιόδο.

Το απόσπασμα είναι πληροφοριακού μόνο χαρακτήρα και έχει την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.

Πληροφορίες υπηρεσίας