Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων

Οι εργοδότες μπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ΑΑΛΑ) απασχολουμένων στην επιχείρησή σας για συγκεκριμένη χρονική περιόδο.

Το απόσπασμα είναι πληροφοριακού μόνο χαρακτήρα και έχει την τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: