Απογραφή ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων

Μπορείτε να απογράψετε ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα εφόσον είστε ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος με αντιπαροχή.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας