Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)).

Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • είτε τους κωδικούς της ΔΥΠΑ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας